ห้องสมุด

 การเตรียมความพร้อมมุมอาเซียน
เนื่องจากทางกระทรวงการต่างประเทศและกรมอาเซียน ได้มีการมอบมุมอาเซียนแห่งการเรียนรู้ ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังนั้นทางทีมงานห้องสมุด จึงได้เตรียมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดมุมอาเซียน เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย พร้อมใช้สำหรับครู - นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [516] ครั้ง - เขียนโดย: libraryayw
 6/2 พาทัวร์ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
6/2 พาทัวร์ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เวอร์ชั่น 2012 หลังจากที่โดนน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ห้องสมุดกลับมาสู่สภาพเดิมแล้ว หนังสือไม่เยอะเหมือนแต่ก่อน แต่ก็มีเทคโนโลยีใหม่มาให้เด็ก อยว. ได้ใช้กัน คือบริการให้ยืม iPad :D 6/2 จะเกรียนขนาดไหน ต้องดู!
อ่านต่อ เมื่อ: 17/เม.ย./13 - อ่าน [6079] ครั้ง - เขียนโดย: admin VIDEO: