เข้าอบรม โปรแกรม MAYA

 งานคอมพิวเตอร์ ได้ ส่งนักเรียนห้อง 6/16 เข้าอบรม โปรแกรม MAYA
อบรม โปรแกรม MAYA คณะครูงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 (แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้าอบรม การสร้างงาน 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MAYA ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ธ.ค./15 - อ่าน [1679] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn