TOR ต่างชาติ

 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการครูต่างชาติ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารย์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน  3  วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่  (วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2561) ได้ที่ สถานที่ติดต่อ  งานพัสดุ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย           โทรศัพท์  :  035 – 243399  ต่อ  111  ...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/มี.ค./18 - อ่าน [1103] ครั้ง - เขียนโดย: niramon