ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา จันทะขาล

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ: 

  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประวัติ: 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ประวัติการศึกษา: 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่อยู่: 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา จันทะขาล การงานอาชีพและเทคโนโลยี