นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

กลุ่มสาระ: 

  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติ: 

ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา: 

ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประวัติการรับราชการ: 

ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย