อวยพร วงค์ประดิษฐ์

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

กลุ่มสาระ: 

  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประวัติ: 

นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาค่ะ

ประวัติการศึกษา: 

นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาค่ะ

ที่อยู่: 

นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาค่ะ