นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระ: 

  • คณิตศาสตร์

ประวัติ: 

 

 ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

 

ประวัติการศึกษา: 

 

 ศษ.บ.คณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประวัติการรับราชการ: 

 

 ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

 

เบอร์โทรศัพท์: 

098-2628744