พรเทพ บุณยกุล

ตำแหน่ง: 

ครูผู้ช่วย สุขศึกษาพลศึกษา

กลุ่มสาระ: 

  • สุขศึกษาและพลศึกษา

ประวัติ: 

นายพรเทพ บุณยกุล ครูสอนรายวิชาพลศึกษา จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ