ชัญญานุช สดับพจน์

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

กลุ่มสาระ: 

  • การเงิน ห้องสมุด

ประวัติ: 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ