warit

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
ข่าวปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 warit01 ปี 2 วัน ก่อน
ข่าวผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562 warit01 ปี 6 วัน ก่อน
ข่าวคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียน แยกตามระดับชั้น warit01 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
ข่าวนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 EP1 warit01 ปี 1 เดือน ก่อน
ข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑ warit01 ปี 2 เดือน ก่อน
ข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑ warit01 ปี 2 เดือน ก่อน
ข่าวสไลด์การประชุมโครงการขับเคลื่อนและดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา warit01 ปี 5 เดือน ก่อน
ข่าวประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 warit01 ปี 9 เดือน ก่อน
ข่าวประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 warit01 ปี 9 เดือน ก่อน
ข่าวบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 warit01 ปี 9 เดือน ก่อน
ข่าวการประดับไฟ113ปีอยุธยาวิทยาลัย warit01 ปี 10 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.3 (จบ) warit01 ปี 11 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.2 warit01 ปี 11 เดือน ก่อน
ข่าวภาพชุดแนะนำประธานนักเรียนปีการศึกษา2561 warit01 ปี 11 เดือน ก่อน
ข่าวภาพชุดการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561 warit01 ปี 11 เดือน ก่อน
ข่าวปัจฉิมม.3 พ.ศ.2560-AYWTV warit01 ปี 11 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.1 warit01 ปี 11 เดือน ก่อน