warit

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
ข่าวปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 warit01 ปี 8 เดือน ก่อน
ข่าวผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562 warit01 ปี 8 เดือน ก่อน
ข่าวคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียน แยกตามระดับชั้น warit01 ปี 8 เดือน ก่อน
ข่าวนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 EP1 warit01 ปี 10 เดือน ก่อน
ข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑ warit01 ปี 10 เดือน ก่อน
ข่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑ warit01 ปี 10 เดือน ก่อน
ข่าวสไลด์การประชุมโครงการขับเคลื่อนและดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา warit02 ปี 1 เดือน ก่อน
ข่าวประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 warit02 ปี 5 เดือน ก่อน
ข่าวประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 warit02 ปี 5 เดือน ก่อน
ข่าวบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 warit02 ปี 5 เดือน ก่อน
ข่าวการประดับไฟ113ปีอยุธยาวิทยาลัย warit02 ปี 6 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.3 (จบ) warit02 ปี 7 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.2 warit02 ปี 7 เดือน ก่อน
ข่าวภาพชุดแนะนำประธานนักเรียนปีการศึกษา2561 warit02 ปี 7 เดือน ก่อน
ข่าวภาพชุดการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2561 warit02 ปี 7 เดือน ก่อน
ข่าวปัจฉิมม.3 พ.ศ.2560-AYWTV warit02 ปี 7 เดือน ก่อน
ข่าวOpenhouse อยุธยาวิทยาลัย EP.1 warit02 ปี 7 เดือน ก่อน