ข่าวด่วน

 กำหนดการมุทิตาจิต เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลตอบแทนคุณแผ่นดิน
กำหนดพิธีมุทิตาจิต แด่พระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ตอบแทนคุณแผ่นดิน" วันศุกร์ที่ 21 มิถุยายน 2556 เวลา 8.00 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพะงชาติ เวลา 8.20 น. ตัวแทนนักเรียน 105 คน (หัวหน้าห้อง) และครูเกษียณอายุราชการ ตั้งแถวรับพระครูสุทธิปัญญาโสภณ บริเวณถนนหน้าห้องกลุ่มบริหารทั่วไป               ...
อ่านต่อ เมื่อ: 18/มิ.ย./13 - อ่าน [4872] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ชาติเสือเกมส์ 21 - 23 สิงหาคม 2556 (ล่าสุดวันที่ 24 มิถุายน 2556)
วันนี้เวลา 13.30 น. ประชุมหัวหน้าชั้นระดับม. 6 เรื่องการแข่งขัน ชาติเสือเกมส์ มีสาระดังนี้ 1. กำหนดวันสปอร์ดเดย์ 21 - 23 สิงหาคม 2556 (ล่าสุดวันที่ 24 มิถุายน 2556) 2. ระดับการแข่งขัน ที 2 ระดับ คือ ม.ต้น และ ม. ปลาย 3. กีฬาท่ีแข่งขัน มี ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิงรวม บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัก เปตอง ปิงปอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ หมากรุก และ กรีฑา กีฬาแข่ง 2 วัน วันท่ี 3 เป็นกรีฑา กีฬาฟุตบอลจะแข่งก่อน 4. จับอัฒจรรย์แล้ว สถานที่ประชุมแล้ว(จำไม่ได้ครับ) 5. โรงเรียนให้เงินสนับสนุน สีละ 6...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/มิ.ย./13 - อ่าน [3656] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 อบรมการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน e-office และ e-mail
ด้วยศูนย์ ICT จะจัดการอบรมให้ความรู้กับครู อาจารย์ทุกท่านสามารถส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน ใช้ระบบ e-office ของโรงเรียน และสามารถใช้อีเมล์ของโรงเรียนได้ ตาม USER PASSWORD ที่ได้แจกให้กับครูอาจารย์ ไปแล้ว กำหนดตารางการอบรมช่วงห้องคอมพิวเตอร์ว่าง ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นสอง อาคาร 100 ปี ดังนี้   รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่  20  พฤษภาคม  2556  คาบที่ 4-5 รุ่นที่ 2 วันพฤหัสที่  23  พฤษภาคม  2556  คาบที่ 5-6 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสที่...
อ่านต่อ เมื่อ: 19/พ.ค./13 - อ่าน [3189] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 20 พฤษภาคม 2556 หอประชุม 2 โครงการ LPG SAFETY การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มภายในโรงเรียน
20 พฤษภาคม 2556 หอประชุม 2 โครงการ LPG SAFETY การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มภายในโรงเรียน (คำสั่งเปิดดูใน e-office)
อ่านต่อ เมื่อ: 19/พ.ค./13 - อ่าน [6736] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่ ครูสุธาสินี เนคมานุรักษ์ ครูสันติราษฎร์ เรียนงาม
ยินดีต้อนรับครูย้ายมาใหม่ นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่ยสุคนธ์อุปถัมภ์ (ชีววิทยา) และ นายสันติราษฎร์ เรียนงาม โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) กศ.ม. พลศึกษา
อ่านต่อ เมื่อ: 19/พ.ค./13 - อ่าน [9561] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กำหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน วันจ้นทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
กำหนดการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน วันจ้นทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้นักเรียนได้ทราบแล้วนั้น โรงเรียนขอชี้แจงให้ทราบว่า จะตรวจระเบียบในเรื่อง รองเท้า ถุงเท้า กระโปง กางเกง เสื้อ เข็ม การปักดาว กระเป๋า เครื่องประดับต่าง ๆ และสายห้อยบัตรประจำตัวนักเรียน สำหรับเรื่องทรงผมนั้น ให้ปฏิบัติตามกฏกระทรวง  จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ
อ่านต่อ เมื่อ: 17/พ.ค./13 - อ่าน [8347] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กำหนดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กำหนดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และที่เหลือนักเรียนยังไม่มีบัตรทุกระดับชั้น วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ อาคารอุตสาหกรรม (อ.ชัยวัฒน์)
อ่านต่อ เมื่อ: 16/พ.ค./13 - อ่าน [9203] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 16/พ.ค./13 - อ่าน [5254] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ประกาศใช้ระบบ e-office โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ด้วยศูนย์ ICT จัดตั้งตามคำสั่งโรงเรียนที่ 66/2556 ได้นำระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (e-office) มาใช้ในการนำคำสั่งโรงเรียนทุกคำสั่งที่ครูทุกคนควรรู้ ขึ้นบนเว็บไซต์ เช่น คำสั่งเวร คำสั่งจัดกิจกรรมต่างๆ คำสั่งของฝ่ายต่างๆ คำสั่งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยศูนย์ ICT ได้ทดลองอบรมเป็นการภายในให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้ทราบถึงวิธีการนำคำสั่งของฝ่ายตนเอง นำขึ้นระบบ วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกให้กับครูอาจารย์ ในการเข้าถึงคำสั่งโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อให้ครูอาจารย์ทุกท่าน ได้เข้าถึงเทคโนโลย...
อ่านต่อ เมื่อ: 23/เม.ย./13 - อ่าน [4510] ครั้ง - เขียนโดย: admin
  ประกาศใช้เว็บไซต์ใหม่ www.ayw.ac.th
ด้วยคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อเริ่มใช้ต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้เปิดทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือตัวแทนกลุ่มสาระ ให้ทดลองส่งข่าว โดยเลือกประเภทข่าวตามกลุ่มสาระของท่าน ส่งข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มสาระของท่าน หลังจากนั้นทางคณะกรรมการ ฯ จะตรวจสอบข่าวและเปิดขึ้นหน้าเว็บไซต์ต่อไป ครู อาจารย์ทุกท่าน มีสิทธิส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์ได้ทุกคน user password ใช้อันเดียวกับ e-office...
อ่านต่อ เมื่อ: 23/เม.ย./13 - อ่าน [4429] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า