ข่าวด่วน

 การปรับปรุงเว็บไซต์ "ชาติเสือ"
การปรับปรุงเว็บไซต์ "ชาติเสือ" ด้วยท่านผู้อำนวยการอยากให้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.ayw.ac.th ใหม่ โดยให้มีเนื้อหา ข่าว สารที่ทันต่อเหตุการณ์ และมีสาระความรู้มากขึ้น จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนา เนื่องจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ครู 200 กว่า คน กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลายกิจกรรม ครูหรือนักเรียนก็ทราบไม่ทั่วถึง เว็บไซต์นี้จึงออกแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งข่าวของท่านทุกฝ่าย ทุกงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งข่า...
อ่านต่อ เมื่อ: 14/เม.ย./13 - อ่าน [5073] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อส่งข่าว
เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อส่งข่าวขึ้นเว็บของเราชาวชาติเสือ
อ่านต่อ เมื่อ: 14/เม.ย./13 - อ่าน [2851] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นักเรียน เปิดเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
นักเรียน เปิดเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 แต่งตัวให้เรียบร้อย ผมตัดสั้นติดหนังศรีษะ ถูกต้องตามระเบียบของโงเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 13/เม.ย./13 - อ่าน [4945] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 สรุปผลการการปฏิบัติงานที่กระบี่
ฟังมายังไม่้ชัดเจน เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/255 6นี้ อาจมีเฮ ไปเที่ยวกระบี่ โปรดคอยฟังวันประชุมเต็มคณะ 2 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 13/เม.ย./13 - อ่าน [2918] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556
ประกาศให้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทราบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ลงนามปฏิบัติราชการและประชุมเต็มคณะ ณ หอประชุมพระราชทาน
อ่านต่อ เมื่อ: 13/เม.ย./13 - อ่าน [4558] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า