โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ – รับสมัคร ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลการเรียน (กรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรอง)

ประกาศ – รับสมัคร ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลการเรียน (กรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรอง)

ประกาศ – รับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ

หนังสือรับรองนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ (กรณีเจ้าบ้าน ไม่ใช่บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย)

หนังสือรับรองเงื่อนไขพิเศษ ม.1 (ส่งพร้อมเอกสารหลักฐานในวันที่สมัครเท่านั้น)

ประกาศ – รับสมัคร ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศ – รับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศ – รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา)

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *