กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปาริชาตเกมส์ ประจำปี 2562

20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 “ปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ 8” ได้รับเกียรติจาก นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจากสหวิทยาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 – 5  การแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์อีกด้วย

                การจัดการแข่งขันกีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขัน นำไปสู่การเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างงไกลจากสิ่งเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีกันระหว่างนักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สพม.3, ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดอยุธยา,โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ว่าที่ ร.ต. หญิง ปวิดา จันทะขาล,AYW TV/ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed