พุธ. ส.ค. 21st, 2019

รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู รับรายงานตัวนักเรียน พร้อม ชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองของนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ซึ่งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย บริหารจัดการ และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทาง วิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง  

มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ,การอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ,การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย/งานวิจัย/โรงงานอุตสาหกรรม,ค่ายวิทยาศาสตร์,การทัศนศึกษา,การจัดค่ายจิตอาสาพัฒนาวิทยาศาสตร์,การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง,นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต้องเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในกลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ครูฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed