อย. สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม

(18 สิงหาคม 2563) หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร และเจ้าหน้าที่เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ณ โรงอาหาร 1,2 และจุดน้ำดื่มโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี ครูนาฏนลิน จุลโมกข์  งานพยาบาล ร่วมกับงานโภชนาการโรงเรียน อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
          โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับโรงอาหารในโรงเรียนที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารและให้บริการขนาดใหญ่ หากขาดระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง อาจเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคระบบทางเดินอาหารและโรคติดต่อต่างๆ การพัฒนาโรงอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาที่ดีและสร้างความตระหนักรู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงอาหารให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านความสะอาด รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการด้วย.  

ครูนาฏนลิน จุลโมกข์  /ภาพ
ครูนนทกาล  รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed