เวียนเทียนวัดสะพานนาค 1 ใน 5 วัดในโรงเรียน ความภาคภูมิในชาวอยุธยาวิทยาลัย

นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสะพานนาค ในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมหลักธรรมประจำใจใส่ใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา “เวียนเทียน” ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญ บำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญพุทธศาสนาให้เบ่งบานสืบไป  และ ยังเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับวัดสะพานนาค (วัดร้าง) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 วัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
            โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยตั้งอยู่ตรงข้ามกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในปัจจุบันนั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยบริเวณนี้ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้เคยเป็นวัดมาก่อน บนพื้นที่ 84ไร่ เศษ มีโบราณสถานที่เป็นวัดรวม 5 แห่ง ดังนี้ 1.วัดสะพานนาค 2.วัดแม่นางมุก 3.วัดฉัตรทัต 4.วัดป่าสัก และ 5.นางโลม
            ข้อมูลเพิ่มเติม: วัดสะพานนาค ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างที่แน่นอน แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่า วัดสะพานนาคน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22) และซ่อมแซมอีกครั้งในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24)
        แผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าออกสู่คลองประตูมหาเถรไม้แช่ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกบริเวณโดยรอบวัดมีแนวคูล้อมรอบ ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ เจดีย์ประธานตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของวัด วิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก (ด้านหน้า) ของเจดีย์ประธาน เจดีย์รายและแนวกำแพงวัด กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดสะพานนาค ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 ตอนที่ 16วันที่ 18 มีนาคม 2484 ที่มา โดย…วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AYW TV/ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed