เดือน: ตุลาคม 2019

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

13 ตุลาคม 62 นายสมศั…

การประชุมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2…

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน

9  ตุลาคม  2562  นาย…

จดหมายข่าว อยุธยาวิทยาลัย คว้ารางวัลประกวดวาดภาพ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย