เดือน: กันยายน 2021

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองฯ ขวัญสุดา วงษ์แหยม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาล…

พิธีมอบเงินบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภายใต้ โครงการ อยุธยาวิทยาลัย ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

พิธีมอบเงินบรรเทาควา…