หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด – 19 รอบที่ 1 (เข็มที่ 1 ) ให้แก่นักเรียน เขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

7 ตุลาคม 64 นายวีระช…