ตารางแผนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

การจัดห้องเรียน

มาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยงโควิด-19 ในโรงเรียน

You missed