ข่าวกลุ่มบริหารวิชาการ

["error","cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 17884 out of 49701 bytes received"]
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/aywacth1/domains/ayw.ac.th/public_html/web/wp-content/plugins/wd-facebook-feed/framework/WDFacebookFeed.php on line 1688

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/aywacth1/domains/ayw.ac.th/public_html/web/wp-content/plugins/wd-facebook-feed/framework/WDFacebookFeed.php on line 805
3 days ago

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... See more

6 days ago
รูปภาพจากโพสต์ของ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ... See more

1 week ago

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ... See more

1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

บรรยากาศการสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ... See more

1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และการสอบวัดระดับทักษะการฟัง ... See more

1 week ago
รูปภาพจากโพสต์ของ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

บรรยากาศการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และ ... See more

2 weeks ago
รูปภาพจากโพสต์ของ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

... See more

« 1 of 4 »

You may have missed