เดือน: เมษายน 2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดรายชื่อที่น…

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ข้อมูลวันที่ 29 เม.ย.64

(หากกรณีมีประกาศสถาน…

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่ม…