เดือน: มิถุนายน 2021

๙ มิถุนายน 2564 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิธี…