หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นายศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร อดีตประธานสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ ที่ 15 พฤศ…