หมวดหมู่: เวทีศักยภาพนักเรียน

เวทีศักยภาพนักเรียน

ทัพนักกีฬาเทควันโด อยุธยาวิทยาลัย ตบเท้าเช้าชิงระดับชาติ ตัวแทนภาค 2 แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 65

โรงเรียนอยุธยาวิทยาล…