ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิ…

๙ มิถุนายน 2564 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิธี…

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ข้อมูลวันที่ 29 เม.ย.64

(หากกรณีมีประกาศสถาน…

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองฯ ขวัญสุดา วงษ์แหยม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาล…

พิธีมอบเงินบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภายใต้ โครงการ อยุธยาวิทยาลัย ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด

พิธีมอบเงินบรรเทาควา…

You missed