กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานให้กับสถานศึกษา

29 ส.ค.62 คณะผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ,นางพิมพลักษณ์ บุญลือ และนายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดและรับการอบรมโครงการสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  

                เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู พัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงให้ทันต่อเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะต้องคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน  จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed