การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ม.ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่  2  ปี 2562โดยมี นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และพบปะผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.ปลาย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน อีกด้วย

สำหรับภาพรวมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากพบผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองทุกท่านได้พบครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ปกครองด้วย.

AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม /ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed