นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์อยุธยาวิทยาลัย

(18 สิงหาคม 2563) นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณผู้สบับสนุนการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอยุยาวิทยาลัย ซึ่งโอกาสนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

          สำหรับนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนอยุยาวิทยาลัย เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การบรูณาการ การฝึกทักษะกระบวนการ เจตคติที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการฝึกแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ฝึกฝนการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในโอกาสต่าง ๆ ที่หลากหลาย นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดีต่อไป รวมถึงเป็นการแสดงความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
          จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถ และนำผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมานำเสนอให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ตนสนใจ ซึ่งได้แก่ผลงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ศึกษา การสอนแบบโครงงาน และการสอนในกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกด้วย.

AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล  รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed