นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ และรับการนิเทศการศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องประชุม อาคาร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งโอกาสนี้  ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล นำทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ทำการนิเทศสังเกตชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning),นิเทศตามจุดเน้นตามนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้กำหนดขอบข่ายการนิเทศ ดังนี้ 1.การประกันคุณภาพการศึกษา 2.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการวัดผลผู้เรียน 4.การจัดการเรียนการสอน Active Learning 5.การจัดการเรียนรู้ทางไกล DLTV และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 6. โรงเรียนในโครงการพิเศษ และ 7. การจัดการเรียนการสอนแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS).
ครูฉัตร์ชัย อรรถปักษ์/ภาพใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed