ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรม STEM ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน “ตรวจพันธุ์ทันด่วน”

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  “ตรวจพันธุ์ทันด่วน” ณ ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562


          ซึ่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม สะเต็มศึกษาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยรักที่จะเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต  สำหรับศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีครูผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน.

ครูสุพรรณ ภาคทรัพย์ศรี / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed