สมภูมิ สมเกียรติ สพม.พระนครศรีอยุธยา (สพม.อย)

24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี อาทิ นายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ,ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม. ,ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผอ.สพป.อย.2,ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.อย.1,นายศุภชัย บุญวัฒน์ ผอ.สกสค.อย.,ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา,ผู้บริหารโรงเรียน อดีตผู้บริหารโรงเรียน ให้เกียรติร่วมพิธี โอกาสนี้ พระราชธานินทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวง ประกอบพิธีเจิมป้ายอาคารสำนักงาน
            นายสุชีพ บุญวงษ์ กล่าวว่า การตั้งเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประจำจังหวัด เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียน ในจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในเบื้องต้น มีมติให้ สพม.อย  ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ประสานงาน สพม. 3 (เดิม) และอาคารศุภพิพัฒน์ ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ไปพลางก่อน

            ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะมีหน้าที่ขับเคลื่อน กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม  การนำนโยบาย ทุกด้านของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านแผนพัฒนา ด้านมาตรฐานการศึกษา  ด้านงบประมาณ  การจัดการหลักสูตรการศึกษา การประเมินผลสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และยังมีภารกิจประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย.

 นนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว
AYW TV / ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed