อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เช้าวันนี้ (23 กรกฎาคม 2563)  ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์  ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ในการนี้นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และขอความเป็นมงคลให้เกิดกับตัวนักเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูเป็น 2 วัน สำหรับนักเรียน ตอน ก และตอน ข โดยใช้สถานที่โล่งแจ้ง และใช้เวลากระชับที่สุด เพื่อปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  ในโอกาสอันเดียวกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ปีการศึกษา 2562 เต็ม 100 คะแนน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์ จำนวน 70,000 บาท พร้อมผู้สนับสนุนอีก ดังนี้ นายสุชีพ  บุญวงษ์ ผอ.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ,รองฯ ขวัญสุดา  วงษ์แหยม,ครูระดับชั้น ม.6
                หลังจากนั้น ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนตอนหนึ่งว่า การทำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิด “มลคล” ซึ่ง มงคล นั่นหมายถึง เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งนักเรียนทุกคนปฏิบัติก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญ และให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความอดทน.
 AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed