อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานเปิดนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดแสดงผลงานของผู้เรียน  ครู และโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านผลงานวิชาการ ให้บุคลากรในโรงเรียนพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ จากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา และ ศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เรียนและเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการ เป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เช่น ผลงานนวัตกรรมครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผลงานนักเรียนกิจกรรม Art Show ผลงาน Best Practices ของ ครูและบุคลากรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

2.การประกวดผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS การนำเสนอโครงงานนักเรียนและผลงานนักเรียน

3.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อทั้ง สายสามัญ สายอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา รวมกว่า 4.ยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่คณะครูที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ


AYW TV / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed