อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “ชาติเสือ รุ่น 114 ปี” ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดี  ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

ช่วงบ่าย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงาน

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะจำเป็นต่างๆดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีไทย ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และพลโลกที่ดีมาตลอดระยะเวลา 114 ปี ภายใต้ปรัชญาโรงเรียน ที่ว่า ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม ทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อร่วมภาคภูมิใจและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561

AYW TV /ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed