อยุธยาวิทยาลัย คว้ารางวัลวาดภาพ บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

” เวลาในขวดแก้ว “
” Time in a bottle “
จากวรรณกรรม ” เวลาในขวดแก้ว ” ประพันธ์โดย ประภัสสร เสวิกุล
เทคนิคสื่อผสม ขนาด 100 x 120 Cm.
” ถ้าฉันเก็บเวลาไว้ในขวดแก้วได้ สิ่งแรกที่ฉันจะทำ คือ …… “
          ขอแสดงความยินดีกกับนายอรรณพ สัทธศรี นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับรางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ โครงการ จินตนการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 ในหัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” จัดโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง  โดยมีคุณครูรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล เป็นครูผู้ฝึกซ้อม           สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งเป็นสามเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกลไกให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง โดยมีพิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 8-20 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) Bangkok Art and Culture Centre.

ครูรัตน์ตพงษ์  เจริญงามสกุล/ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed