โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล สพม.3

8 กรกฎาคม 2563 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล ศึกษานิเทศก์ สพม.3 และคณะ นิเทศติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 3 ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมกับตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การวางแผนให้สอดคล้องกับนบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ดังนี้
ขั้นที่ 1 . ศึกษา สำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลไปยังโรงเรียน ผ่าน Google from
ขั้นที่ 2 ดำเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) ระหว่างผู้บริหาร สพม.3 ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 47 โรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในประเด็นแนวทางความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ความต้องการที่แต่ละโรงเรียนอยากให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเหลือ สำรวจปัญหา อุปสรรค์ แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ขั้นที่ 3 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะ 3-4

ครูฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed