หมวดหมู่: เรื่องเด่น

๙ มิถุนายน 2564 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิธี…

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดรายชื่อที่น…