เรียนแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง การชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2564

กำหนดให้มีการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน โดยโรงเรียนขอแจ้งเรื่องแนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น
2. เปิดระบบให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565
3. ผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนสามารถดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา” ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และศึกษารายละเอียดวิธีการโอนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.ayw.ac.th
4. วิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร สามารถชำระได้ 2 วิธี
4.1 นำใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษายื่นชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
4.2 ชำระผ่าน Mobile Banking Application บนมือถือ
5. ใบเสร็จรับเงินพร้อมหนังสือรับรองการเบิก แจกผ่านครูที่ปรึกษา หลังจากนักเรียนชำระแล้วภายใน 10 วัน

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่งานการเงินของโรงเรียน
โทรศัพท์ 035-243399 ต่อ 5 หรือสอบถามผ่านทาง Line ตาม QR Code

สอบถามผ่านทาง Line
ตาม QR Code

คู่มือการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินด้วยตนเอง (เปลี่ยนเทอมและปีการศึกษาที่ต้องการชำระ)
https://youtu.be/i5uhGw2qBEo

คลิป VDO คู่มือการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
http://www.dev31.in.th/SBayw/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx

พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *