30 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมพระราชทาน  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการ“การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อ 10 ปีมาแล้ว และได้รับรางวัล OBECQA เมื่อ 5 ปีที่ การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าใจรูปแบบการบริหาร ระบบการบริหารคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ทำให้คุณครูทราบว่าทุกท่านมีส่วนขับเคลื่อนระบบบริหาร และการเรียนการสอนตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
          ว่าที่ ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย,ครูเจนจิรา แจ้งมาก/ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *