“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”

29 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา
โอกาสนี้ นายภัคพล  ขันธบรรพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี  รางวัลพระราชทาน  เป็นผลมาจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มีส่วนผลักดัน ส่งเสริม ทั้งด้านการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในตนเอง พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงในอนาคต.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *