เช้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายเปรมณัฐ สว่างประทีป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2. นายอภิชิต สีเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้ง 2 คน คนละ 10,000 บาท ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้ง 2 คน คนละ 1,000 บาท

วิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2563 ซึ่งได้คะแนน 95 คะแนน ได้แก่ นายพิชญะ โพธี ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้น ม.5/9

2. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้คะแนน 96.88 คะแนน ได้แก่ นายพีรทัต โพธี ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้น ม.4/9

3. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้คะแนน 88.32 คะแนน ได้แก่ นายธนภูมิ ปลื้มปัญญา ปัจจุบันกำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย


AYW TV/ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *