🎊🎊ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 65🎊🎊

📌📌ในเขตพื้นที่📌📌

https://drive.google.com/file/d/1RYhXQNwxq9swp5RsiYWnJ_0jjTomofpq/view?usp=sharing

📌📌นอกเขตพื้นที่📌📌

https://drive.google.com/file/d/1iUSZ4MBK2LZka2z_vq_VRdSnN0mZobif/view?usp=sharing

📌📌เงื่อนไขพิเศษ📌📌

https://drive.google.com/file/d/16GJuYfqTvvEq6NSGhD_gWAwx-dMbgYiA/view?usp=sharing

📲📲เว็บรายงานตัวออนไลน์📲📲

https://www.ayw.ac.th/stdcfm1/

📝📝นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนต่อเขตพื้นที่ฯ วันที่ 2-5 เมษายน 65📝📝

https://spmay.go.th/admissionayu/index.php

🎊🎊ประกาศนักเรียนสำรองแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 65🎊🎊
https://drive.google.com/file/d/1httxIq4xpjFkxmQZFNxAkHTHEQuZGeKO/view?fbclid=IwAR0VH5NXULMDqxK5bkJSpwynpmPaefRYR_WsA0mtNUY84WRM9BFARbk0gkI