รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รับโล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ

คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำโดย นายอนันต์ มีพจนา,นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล และ นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ระหว่าง วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และประกาศเกียรติคุณยกย่องสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา สมาชิกที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

โอกาสนี้ นายอนันต์ มีพจนา และ นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 จากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed