สพม.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
COVID-19


                2 ธันวาคม 2564 ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมทีมบริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการเตรียมความพร้อม Sandbox Safety zone in AYW “อยุธยาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม: และแผนเผชิญเหตุ”

สำหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด และขออนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On-Site กับคณะกรรมการโรคติดต่อ และ ศบค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนการจัดการเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สามารถจัดได้ทั้งรูปแบบ On-Site และแบบผสมผสาน โดยจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน ,เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ใช้วิธีบริหารจัดการ โดยจัดนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 สลับวันเรียน มาเรียนวันละประมาณ 1,000 คน
สพม.พระนครศรียุธยา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการเครียมความพร้อมของโรงเรียน และรูปแบบการจัดการเขียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2/2564 ที่มุ่งเนันประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นสำคัญ

ว่าที่ รต.เชาวรินทร์ ดีฉาย / ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม / ข่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *