\สะพานดวงดาว คราวทานาบาตะ | 七夕祭り

แผนการเรียนญี่ปุ่น อยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
“สะพานดวงดาว คราวทานาบาตะ | 七夕祭り”
ส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อธิษฐานขอพรจากดวงดาว

แผนการเรียนญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
สะพานดวงดาว คราวทานาบาตะ | 七夕祭り ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันแห่งเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” ซึ่งเป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ กิจกรรมประกอบด้วย การขอพร-เขียนความปรารถนา,กิจกรรมเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่น,กิจกรรมคอสเพลย์,กิจกรรมการชงชา และอาหารญี่ปุ่น

ในวันเทศกาลทานาบาตะ ผู้คนจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เรียกว่า “ทังซะกุ (Tanzaku)” แล้วนำไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว ซึ่งกิ่งไผ่นี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้

แผนการเรียนญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านภาษา ซึ่งทุกวันนี้การเรียนการสอนภาษานั้น ไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียว การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษาภายนอกห้องเรียน ยังเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยจัดให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับวิชาอื่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี การเฉลิมฉลองของประชาชนผู้เรียนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละชาติ แต่ละศาสนา เป็นการปลูกฝังค่านิยมความรักชาติและความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเองแก่ผู้เรียนอีกด้วย.
fb.แผนภาษาญี่ปุ่น อยว 日本語 AYW/ภาพ
ครูนนทกาล รูปเอี่ยม/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed