13 มกราคม 2565 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

(Storytelling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานคุรุวิชาการ ครั้งที่ 9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและได้รับรางวัล ดังนี้
                – เด็กหญิงปภาวริญญ์  อินเลี้ยง ชั้น ม. 1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                – เด็กหญิงอธิษติญา  แทนธานี ชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

                ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ภายใน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการใช้ ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง มีความสละสลวยในการใช้ภาษา รวมไปถึงต้องแสดงอารมณ์ ของตัวละครผ่านการเล่าเรื่อง โดยนักเรียนจะต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมาก คุณครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ Teacher Travis Lee Hammond ,ครูณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์ ,ครูภัคจิรา อาลัยญาติ,ครูสุเมธ รัมมะเกษ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *