หลักสูตรและแผนการจัดชั้นเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2563)
****************************


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *