เดือน: มิถุนายน 2020

บันทึกวีดิโอประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดำเนิน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2519 (ขอขอบคุณ Film Archive Thailand : หอภาพยนตร์)

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอความร่วมมือนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยการ หลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน